Adviezen voor een begrijpelijk gesprek - vervolg

Een paar voorbeeldzinnen die u kunnen helpen:

Maak bij het gesprek gebruik van ondersteunend voorlichtingsmateriaal, ook digitaal. Zie voor een overzicht pagina 8 (na de uitleg over de terugvraagmethode) of gebruik de bibliotheek van kaart 4.

Terug
Pagina 5 van 11
Volgende